Wersja Polska   English Version  

Tongue Twisters in Polish

Do you think Polish is easy? Indeed, it is.

But as every language Polish has also its tongue breakers.

Prepare yourself!!!    Ready?    GO!!!

 

Chrząszcz brzmi w trzcinie.
Całe Wdzydze jedzą rydze.
Wyindywidualizowałam się z rozentuzjazmowanego tłumu, który oklaskiwał przeliteraturalizowane dzieło.
Nie marszcz czoła.
Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.
Stół z powyłamywanymi nogami.
Bo w naturze perzu leży, by się jak najszerzej szerzył.
W czasie suszy szosa sucha.
Trzy cytrzystki grają na cytrze.
Cesarz czesał cesarzową.
Szczoteczka szczoteczce szczebioce coś w teczce.
Rozrewolwerowany rewolwer na rewolwerowej górze rozrewolwerował się.


 

 

 Enough??? You want more??? - Contact us